Lặt vặt

Nhng cái này t trong cun s tay dang d, t s xé my t đã viết đi đ làm cun s trng tinh tươm hc t vng :"> (t đang quá trình tiết kim ln dn rác!)


1.                      [film]
S: the girl I brought home to LA, Jamie?
D: yeah, what's going on w/ her?
S: I think I messed it up
D: Fix it
S: She wont talk to me
D: Maybe she'll listen. There's always a way.
2. [su]
Khi su nng trong tim
Ưu tư nhn ly ưu phin mà chi
Khi su là khi su bi
Suy đi nghĩ li được gì cho ta
Sao mình không t b qua
Ưu phin thì hãy xem là nh nhoi
Khi su gi đã xa ri
Theo mây theo gió xa xôi chng màng
[st]
3. [film]
M: Bn tng có cm giác nếu nói ra mình là ai, h s không chp nhn bn không?
W: Yeah... Như th sng là chính mình không đ tt vy!
4. Trong Pht giáo có 5 th ác nng: 1) giết Cha, 2) Giết M, 3) Giết thai, 4) Làm thân Pht chy máu, 5) Phá s hòa hp ca Tăng.
5. [lm]
Con người có 4 loi năng lượng, nếu 1 trong 4 loi này cn kit thì 1 trong 3 loi kia có th bù đp: Th cht, Tinh thn, Cm xúc, Trí tu.
6. [duyên]
NÓI CHUYN HIU QU
  • Đi t tng quát đến chi tiết
  • Không tham lam gii thích c th (Nếu người nghe thc mc, h s hi li => có s trao đi thì vn thú v hơn!)
  • Nói theo 1 trt t "Có 3 điu", "trước hết,..." "th nht là,...
7. [Fact]
Phi mt 23'15" đ bn thc s quay tr li vi 1 công vic b gián đon.
=> Nếu bn là người có xu hướng chưa xong vic này đã mun làm vic khác thì năng sut ca bn s không bao gi đt ti ngưỡng tim năng ti đa
8. [fact]
Lò vi ba ch phát trin nhy vt sau khi bng ngô rang bng lò vi ba phát trin
Đu máy video được mua nhanh chóng bi nhu cu xem phim khiêu dâm
9. [mkt]
Truth: VW Beetles are small
Headline: It makes your house look bigger
[Volkswagen Beetles - 1964]
10. [Italiano]
Gracias = thank you
Hola = hi
Hasta que te conoci = Until I met you
Feliz navida = Happy/Merry Xmas
Vete! Vete = go! go!
E'il massimo quando piove = It's the best when it rains
Tanti auguri a te!
Prego = please
[spanish] Hasta la vista = see you
11. [mkt]
Thái đ ca NTD là hàm kinh nghim ca NTD v công dng ca nhãn hiu và giá ca nhãn hiu đó
12. [quote]
Tôi nhn ra rng, cái quan trng nht ca mt b váy là bn thân người ph n mc nó. Đi vi tôi, thi trang có th phù phiếm nhưng phong cách là vĩnh cu

Share:

0 nhận xét